ayt matematik mps - 1

1. Ünite

İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri

2. Ünite

Fonksiyonlarda uygulamalar

3. Ünite

denklemler

4. Ünite

eşitsizlikler

5. Ünite

olasılık

6. Ünite

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR

7. Ünite

yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlar

8. Ünite

trigonometrik fonksiyonların grafikleri ve ters trigonometrik fonksiyonlar

9. Ünite

üçgende trigonometrik bağıntılar

10. Ünite

toplam fark ve yarım açı formüller

11. Ünite

TRİGONOMETRİK DENKLEMLER

12. Ünite

Logaritma

13. Ünite

diziler

14. Ünite

aritmetik dizi - geometrik dizi

ayt matematik mps - 2

1. Ünite

LİMİT VE SÜREKLİLİK

2. Ünite

TÜREV ALMA KURALLARI

3. Ünite

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

4. Ünite

artan ve azalan fonksiyonlar

5. Ünite

Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları

Hemen Ara
Konum