Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılar

MİLLİ VE DİNİ DUYARLILIKLARI YANSITAN ROMAN VE HİKAYE

Modernizmi esas alan roman

Toplumcu Gerçekçi Roman ve Hikaye

1980 sonrası sanatçılar

Hemen Ara
Konum